دیدگاه مشکل‌آفرین کانت دربارۀ وجود وناکامی رویکرد منطقی در حل آن

میرسعید موسوی‌کریمی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  جِرُمی شیفر نشان داد که رویکرد کانت به مسئلۀ وجود، دست‌کم دو نتیجۀ مشکل‌آفرین به بار می‌‌آورد. بر مبنای مشکل نخست، که «مشکل تناقض» نام‌گذاری شده است، نتیجۀ رویکرد کانت این است که «وجود»، هم محمولِ واقعی باشد، هم محمولِ غیرواقعی. بر مبنای مشکل دوم، موسوم به «مشکل بیهوده‌گویی»، دیدگاه کانت منجر به این نتیجۀ غیرقابل قبول می‌شود ...  بیشتر