نویسنده = اصغر واعظی
اهمّیت لامسه در فلسفۀ متقدّم هردر

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 119-138

10.29252/kj.2022.213424.0

بردیا حیدری؛ اصغر واعظی


ابرانسان، بازگشت‌ جاودان همان و تکنیک

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 67-91

10.29252/kj.2021.214186.0

رضا رنجبر؛ اصغر واعظی


تحلیل هایدگر از واقع بودگی مسیحی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 203-226

10.29252/kj.2021.100818

محمدمهدی میثمی؛ اصغر واعظی


تاریخ‌مندی فهم و چالش نسبیت‌گرایی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1392

اصغر واعظی؛ حمیده ایزدی‌نیا


تحلیل و بررسی بنیادهای شکاکیّت هیوم

دوره 5، شماره 1، شهریور 1391

اصغر واعظی؛ علیرضا دُرّی نوگورانی


دیالکتیک الفت و بیگانگی در واقعۀ فهم

دوره 4، شماره 2، اسفند 1390

اصغر واعظی؛ اسماعیل قائدی


دیالوگ، دیالکتیک، امتزاج افق‌ها

دوره 3، شماره 1، شهریور 1389

اصغر واعظی؛ فائزه فاضلی