زیست جهان و امکان یک علم ایدتیک در پدیدارشناسی هوسرل

زهرا رمضانلو؛ حسن فتح زاده

دوره 12، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 95-121

چکیده
  زیست­جهان به زمین و بنیان پدیدارهای بالفعل اشاره می‌کند، پیش از آن‌که این پدیدارها به ایدئال­های حاصل از انتزاع علمی تبدیل شوند. انتولوژی زیست­جهان نیز که در پی فهم ماهیت زیست‌جهان یا فهم زیست­جهان به مثابه یک آپریوری است، به دنبال بنیاد نهادن «علم کلی» مدنظر هوسرل است. هوسرل از طرفی زیست­جهان را بنیانی برای چیزها ...  بیشتر

پدیده‌ شناسی علم مدرن

حسن فتح زاده

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1394

چکیده
  پدیده‌ شناسی برای دست‌ یابی به بیناسوژگی ابتدا آگاهی را به حوزه‌ ی تعلق اگو تقلیل می‌دهد. اما چنان که خواهیم دید این تقلیل برخلاف تقلیل اولیه‌ی پدیده‌ شناسی، تقلیلی ساختگی و روش‌مند است. بنابراین اگوی دیگر و در نتیجه بیناسوژگی نیز هم‌چون حوزه‌ی تعلق اگو قلمرویی اصیل و اولیه است و هیچ یک از این دو قابل تقلیل به یک‌دیگر نیست. پس ...  بیشتر

دریدا و گفتمان علوم انسان

حسن فتح‌زاده

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1390

چکیده
  هیچ گفتمانی خودبسنده نیست، چراکه بر زمینۀ مفاهیم و اندیشه‌های پیش از خود، بنا شده است. دریدا گفتمان علوم انسانی را میراث‌‌بر مفاهیمی می‌داند که با خود نظام‌های متافیزیکی را حمل می‌کنند. در نظر او ما وقتی متوجه این مهم شدیم که به ساختاربودن ساختار اندیشیدیم. ساختارهای متافیزیکی همواره در‌بر‌گیرندۀ «پیرامونی» هستند که حول یک «مرکز» ...  بیشتر