فارابی و سلامت‌محوری در طب‌انگاری اخلاق

معصومه سلیمانی چهارفرسخی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1393

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله، تحلیل نظریۀ سلامت نفس ابونصر محمد فارابی ( 259- 339) و رویکرد طب‌انگارانه وی به اخلاق است. اخلاق نزد فارابی، مانند بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه بزرگ قبل از خود، به مثابه طب نفس است و نگرش طب‌انگارانه وی به اخلاق نقش بنیادی در نظریه اخلاقی وی دارد. یکی از مهمترین مفاهیم اساسی که در اتخاذ چنین نگرشی به اخلاق مطرح ...  بیشتر

جایگاه ابن‌سینا در اندیشۀ مارسیلیو فیچینو در باب انبیای الهی

معصومه سلیمانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1390

چکیده
  مقالۀ حاضر جایگاه انبیای الهی در افکار فیچینو (1433- 1499 م) و تأثیر ابن‌سینا بر اندیشۀ وی را بررسی می‌کند. ضرورت وجود نبی در جامعه و همچنین قانون الهی، عقول و معجزه، از موضوعات دیگری است که در مقالۀ حاضر مدنظر قرار خواهد گرفت. مارسیلیو فیچینو در دیدگاه خود دربارۀ انبیاء الهی و ابزار صدق دعوی نبوت- معجزه- و قانون الهی، به دو بخش الهیات و ...  بیشتر