زبان دین نزد برناردوس سیلوستریس:بررسی رسالۀ تبیین عالم

اکبر حبیب‌اللهی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  برناردوس سیلوستریس از جمله اندیشمندان قرن دوازدهم میلادی است. مهمترین اثر وی رسالۀ «تبیین عالم» است که در آن با به‌کارگیری اسطوره‌های یونانی و رومی و فلسفه در معنای نوافلاطونی و افلاطونی میانه و باورها و اعتقادات مسیحی، به توضیح و تبیین آفرینش جهان و انسان می‌پردازد. هنر برناردوس ترکیب آموزه‌های مختلف از جمله اسطوره، فلسفه و باورهای ...  بیشتر