بررسی نمود اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوی

حسین ناظری؛ کلثوم صدیقی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1390

چکیده
  این مقاله قصد دارد تا نمود اگزیستانسیالیسم را در اشعار خلیل حاوی مورد بررسی قرار دهد. سروده‌های خلیل حاوی به روشنی، بازگو کنندۀ حال پریشان او و ترسیم‌گر ژرفای نومیدی در نگاهش نسبت به سرانجام انسانِ آواره در هستی است؛ سروده‌هایی که به زیباترین شکل ممکن، تصویرگرِ رنج جانکاه اگزیستیالیستی است که خویش را در حلّ معمّای هستی ناتوان یافته ...  بیشتر

خیال در اندیشۀ حازم القرطاجنی

احمد رضا حیدریان شهری؛ کلثوم صدیقی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  دربارۀ خیال، تخییل و تخیّل بسیار سخن گفته‌ شده است، لغت شناسان، فیلسوفان و ناقدان عرب و غیر عرب قدیم و جدید، آن را به اشکال مختلف تعریف کرده و در جایگاه های گوناگون به کار برده‌اند. شاعران از آن الهام گرفته‌اند، چنانکه شاعر از الهۀ الهام بخشِ هنر که خود دختر حافظه است، الهام می‌گیرد و تخیّل از تصاویری که در حافظه انباشته شده تغذیه ...  بیشتر