palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 16، شماره 3، پاییز 1392 بررسي اصل 177 قانون اساسي با تاكيد بر مذاكراتشوراي بازنگري قانون اساسي description چکیده file_download PDF
( جواد تقی زاده, معصومه فدايي جويباري )
دوره 18، شماره 3، پاییز1394 بررسي تطبيقي و تحليل تعريف حمله سايبري از منظر دكترين، رويه- كشورها و سازمان هاي بينالمللي در حقوق بينالملل description چکیده file_download PDF
( جبار اصلانی, امیرحسین رنجبریان )
دوره 19، شماره 1، بهار 1395 بررسي جرم و جنايت در ايران با استفاده از چند الگوي اقتصادي description چکیده file_download PDF
( یدالله دادگر, روح الله نظری )
دوره 16، شماره 3، پاییز 1392 بررسي فرايند حمايت حقوقي از باز يهاي رايان هاي در نظام مالكيت فكري description چکیده file_download PDF
( سعید حبيبا, مجید حسين زاده )
دوره 18، شماره 4، زمستان 1394 بررسي ماهيت آثار سينمايي description چکیده file_download PDF
( سعید حبیبا )
دوره 16، شماره 2، تابستان 1392 بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه description چکیده file_download PDF
( محمدرضا ویژه, عمران محمدی, فضل الله جوکار )
دوره 16، شماره 1، بهار 1392 بررسی ابعاد نظریه نظارت بر قوانین در نظام‌های حقوقی معاصر description چکیده file_download PDF
( خیرالله پروین )
دوره 19، شماره 2، تابستان 1395 بررسی اعتبار شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای بین المللی خرید و فروش گاز طبیعی description چکیده file_download PDF
( Mehrab Darabpour, Marjan Fazeli )
دوره 19، شماره 3، شماره 75/پاییز 1395 بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی description چکیده file_download PDF
( سرمه بوذرجمهری, عیسی امینی )
ويژه نامه4 بررسی امکان پذیر بودن حکومت بین المللی قانون description چکیده
( عطااله صالحی )
دوره 15، شماره 3، پاییز 1391 بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال description چکیده file_download PDF
( سیدعزت الله عراقی, آزاده السادات طاهری )
دوره 19، شماره 4، زمستان 1395 بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت‌های چندملیتی فرعی به شرکت‌ اصلی در دعاوی خصوصی description چکیده file_download PDF
( سمیه رحمانیان, محمدحسین رمضانی قوام آبادی )
چهل و چهار بررسی تطبیقی تابعيت اصلی در حقوق ایران و فرانسه description چکیده
( فرهاد خمامی زاده )
چهل و هفت بررسی تطبیقی حق فسخ به عنوان يکی از چاره های قانونی نقض تعهدات قراردادی description چکیده
( محسن خدمتگزار )
پانزده بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن در نظام داخلی و بین المللی description چکیده
( سید محمد هاشمی )
دوره 19، شماره 4، زمستان 1395 بررسی تطبیقی ضرورت‌های ناشی از برقراری نظام خاص حمایتی از طرح‌های مد description چکیده file_download PDF
( سعید حبیبا, لیلا فخاری )
ده بررسی تطبیقی نظريه عقيم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری description چکیده
( حسین میر محمد صادق )
ویژنامه2 بررسی جايگاه سازمانی دادستان در آيين دادرسی کيفری ایران و فرانسه description چکیده
( غلامحسین کوشکی )
ویژنامه2 بررسی جايگاه سازمانی دادستان در آيين دادرسی کيفری ایران و فرانسه description چکیده
( غلامحسین کوشکی )
ویژنامه2 بررسی جايگاه سازمانی دادستان در آيين دادرسی کيفری ایران و فرانسه description چکیده
( غلامحسین کوشکی )
ويژه نامه3 بررسی جايگاه وجه التزام در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) description چکیده
( رضا مقصودی پاشاکی )
دوره 14، شماره 4، زمستان 1390 بررسی جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل:نقدی بر ماده 976 قانون مدنی ایران و ماده واحده سال 1385 description چکیده file_download PDF
( ستار عزیزی, بیژن حاجی عزیزی )
بیست و يک بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان کيفری بین المللی description چکیده
( ابراهیم بیگ زاده )
دوره 17، شماره 2، تابستان 93 بررسی حق و حکم در حضانت، نفقه و رجوع در طلاق description چکیده file_download PDF
( سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی, زهراالسادات مرتضوي )
بیست و نه بررسی خصيصه توکیل پذيری اقرار، شهادت و سوگند با نگاهی انتقادی به تبصره 2 ماده و 35 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب description چکیده
( محمد جواد صفار )
101 - 125 (772)