palette
  درباره نویسنده

  حسین مهرپور
  ---
  ایران

  ---

اجازه ولی در عقد نکاح

چکیده
بر اساس ايم ماده، دختری که به سن بلوغ رسيده و قاعدتا از تحت ولايت خارج است، از نظر نکاح نمی تواند مستقلا اقدام کند در د در عين حالی که ديگر تحت ولايت نيست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضايت و اراده از واقع نمی شود باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحيه نيز مورد تاکيد قرار گرفته بود ماده 1043 سابق مقرر می داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بيش از 18 سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر و جد پدری اوست" يعنی اگر دختر به سنی رسيده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولايت خارج می شود در عين حال در مورد نکاح مستقل نيست و باید اجازه ولی را بگيرد در اصلاحيه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال ديگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی باشد و ماده 1209 نيز حذف شد، عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبديل شد. و صدور ماده مزبور به اين شکل درآمد: " نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست
واژگان کلیدی
-

متن کامل:
مخصوص مشترکین
DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i11.637
ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.