هیات تحریریه

سردبیر

  1. نصراله حکمت, دانشگاه شهید بهشتی
  2. دکتر محسن دهقانی, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of
  3. سامانه ارزیابی نشریات, وزارت علوم تحقیقات و فناوری, Iran, Islamic Republic of